Tussen Manneke en Jeanneke

We laveren tussen het beeldje Manneke Pis en Jeanneke Pis, twee boegbeelden van onze ketjesstad. We bekijken en belichten de gekende historische mijlpalen en de minder bekende plekjes uit verschillende oogpunten. Met vele verhalen en legendes is dit een leuke wandeling om de stad te ontdekken.

 

Kerndoelen

-verwondering en waardering wekken voor ons erfgoed

-gevoeligheid ontwikkelen voor boodschappen en symboliek in verhalen