Koninklijke route

Wandel met ons doorheen het verhaal van het koninkrijk België. We vertellen over gevechten, onafhankelijkheid, koningen en koninginnen, machten en vrijheden, koetsen en kanonkogels. Geschiedenis is nog nooit zo levendig geweest.

Kerndoelen:

- kunnen vertellen waarom er in 1830 een opstand uitbrak tegen het bewind van de Nederlanders

- de betekenis van een grondwet kunnen verduidelijken

- kunnen verduidelijken wat wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht betekent en waarom ze in ons land gescheiden zijn.

- kunnen luisteren naar elkaars mening en samen zoeken naar oplossingen die voor iedereen aanvaardbaar zijn als essentie van de betekenis van het woord democratie.

- de rol van de koning kunnen omschrijven binnen ons grondwettelijk systeem