Europa tussen de sterren

Net om de hoek van het Koninklijk Paleis ligt de Europese wijk. We kuieren langs de gebouwen van dit Europees bolwerk. We vertellen de geschiedenis, het ontstaan van de Europese gedachte en de evolutie van Europa. Wat betekent en doet Europa in het dagelijks leven?

Kerndoelen:

- kunnen vertellen hoe, wanneer en waarom het Europees project ontstaan is

- met concrete voorbeelden kunnen uitleggen hoe het Europees project ons allen ten goede komt

- zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in de wereld