Beelden vertellen

Overal in de stad staan beelden. Zij vertellen de geschiedenis van de stad, zijn burgers en hun belevenissen, de legendes en volkse wijsheden die verbonden zijn met de stad.

 

Kerndoelen:

- leren kijken naar beelden m.b.v. kernvragen

- verhalen vertellen die de beelden in een historisch verantwoorde context tot leven brengen