Beelden vertellen

Een doe-tocht in de binnenstad geeft een verhelderend inzicht in wat beelden je kunnen vertellen. Ze brengen verhalen over de geschiedenis van de stad, over gebeurtenissen en mensen. Ze zijn dragers van legendes en volkse wijsheden. Een beeld zal nooit meer hetzelfde zijn!